วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Vocabulary Revision - October

มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศภายนอก ซึ่งนำเสนอผ่านบล็อก ASEAN CORNER ตลอดเดือนตุลาคม หลายคำด้วยกัน จึงได้รวบรวมคำศัพท์เหล่านั้นมานำเสนออีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

alleviation (n.
Definition: making something bad such as pain or problems less severe  (การบรรเทา)
Sentence: Access to education has long been considered an important vehicle for poverty alleviation.

broaden (v.
Definition: to become wider  (ขยาย, ทำให้กว้างขึ้น)
Sentence: ASEAN-U.S. ministers agree to broaden economic cooperation.

gap (n.
Definition: an empty space between two things   (ช่องว่าง)
Sentence: Thailand has always witnessed a wide gap between the rich and the poor.

infrastructure (n.
Definition: the basic systems and services that are necessary for a country  (โครงสร้างพื้นฐาน)
Sentence: Singapore has a superior infrastructure and well-developed transport network.

manpower (n.
Definitionthe people you need to do a particular job (กำลังคน,แรงงาน)
Sentence: Brunei imports skilled manpower from other countries.

narcotic (n.
Definition: a powerful illegal drug (สารเสพติด)
Sentence: Thailand will host the ASEAN ministerial meeting on narcotics prevention and control in Bangkok.

poverty (n.
Definitionthe state of being poor (ความยากจน)
Sentence: Asian Development Bank is dedicated to combating the region's poverty in all its aspects to improve living conditions.

terrorism (n.
Definition: the killing of ordinary people for political purposes (การก่อการร้าย)
Sentence: ASEAN leaders adopted the 2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism.

trafficking (n.
Definitiondeal or trade something illegal  (การค้าที่ผิดกฎหมาย)
Sentence: Southeast Asian leaders will take steps to strengthen the fight against human trafficking in the region.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น