วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ASEAN - China Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน


ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเริ่มเมื่อปี 2534 โดยมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ ที่นครหนานหนิง เพื่อฉลองการครบรอบ 15 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-จีนในปี 2549 ผู้นำอาเซียนและจีนได้ลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ ซึ่งเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนใน 15 ปีข้างหน้า

จีนเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกที่ริเริ่มการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยได้ลงนามใน ASEAN-China Framework Agreement on Economic Cooperation ในปี 2545 ซึ่งวางเป้าหมายให้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนเก่า(6ประเทศ) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2553 และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (4ประเทศ)ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558

อาเซียนและจีนมีความร่วมมือใน 11 สาขาหลักได้แก่ เกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลงทุน การพัฒนาลุ่มน้ำโขง การคมนาคมขนส่ง พลังงาน วัฒนธรรม สาธารณสุข การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN-China. China became a Dialogue Partner of ASEAN in 1996 after a consultative relationship which began in 1992The year 2006 was of special significance for China-ASEAN relations. ASEAN-China Commemorative Summit was held in Nanning in October to celebrate the 15th anniversary of ASEAN-China dialogue relations.

China signed its FTA with ASEAN in 2004 in Phnom Penh, Cambodia and has since emerged as the Southeast Asian countries' largest trading partner. The ASEAN–China Free Trade Area is the largest free trade area in terms of population and third largest in terms of nominal GDP.


ASEAN and China had agreed to cooperate on eleven priority areas of cooperation, namely agriculture, information and communication technology, human resource development, Mekong Basin Development, investment, energy, transport, culture, public health, tourism and environment.


References:
"ASEAN-China relations." (Online). Available:http://www.aseansec.org/5874.htm Retrieved 12 
October 2012.

"ASEAN-China FTA." (Online). Available:http://www.business-in-asia.com/asia/china_fta.html Retrieved 12 October 2012.

"ASEAN-China Free Trade Area." (Online). Available: http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN%E2%80%93China_Free_Trade_Area Retrieved 12 October 2012.

"ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน." หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (สืบค้น  12 ตุลาคม 2555)

2 ความคิดเห็น:

 1. ในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (AMM) จีนได้มีส่วนร่วมและถือโอกาสประกาศวิสัยทัศน์สร้างเขตเศรษฐกิจที่รวมอาเซียนกับจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน เทียบกับได้กับการสร้างสหภาพยุโรปหรือยูโรโซน
  http://www.chanchaivision.com/2013/07/southchinasea-dispute-update-130701.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

   ลบ