วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ASEAN - Russian Federation Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย


ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย เริ่มต้นจากการที่รัสเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่หารือกับอาเซียนในปี 2534 (ค.ศ.1911) และพัฒนาความสัมพันธ์จนได้รับสถานะประเทศคู่เจรจากับอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยที่ 29 ในเดือนกรกฎาคม 2539 (1996)  ที่จาการ์ตา

ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ครั้งแรกในปี 2548 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และทุกปีจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่อเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือและความสัมพันธ์

ASEAN-Russian Federation. The Russian Federation became a Dialogue Partner of ASEAN in 1996 following a consultative relationship which began in 1992.

The areas of mutual interest include cooperation in biotechnology, meteorology and geophysics, microelectronics and information technology and materials science and technology. Russia is a founding member of the ASEAN Regional Forum.


References:

"ASEAN-Russian Federations relations." (Online). Available: http://www.aseansec.org/5874.htm  Retrieved 14 October 2012.

"ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย." หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (สืบค้น  14 ตุลาคม 2555)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น